Informace o zpracování osobních údajů

 

Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás důležitá! Při nakládání s Vašimi osobními údaji postupujeme v souladu s příslušnými platnými právními předpisy České republiky i Evropské unie, a to zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ") a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR"). Snažíme se neustále zvyšovat standard zabezpečeníVašich osobních údajů, abychom je ochránili před případným zneužitím.

 

Účelem tohoto dokumentu je informovat Vás o tom, jak naše společnost, tj. společnost Brokers Help s.r.o., IČ: 07857161, se sídlem Korunní 2569/108, 10100 Praha 10, CZ, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 308789 (dále jen „Správce“).

 

1. Totožnost a kontaktní údaje na správce:

Souhlas se zpracováním osobních údajů udělujete:

• společnosti Brokers Help s.r.o., IČ: 07857161, se sídlem Korunní 2569/108, 10100 Praha 10, CZ,

• dalším správcům, jež jsou poskytovateli či zprostředkovateli finančních produktů, a jejichž seznam a kontaktní údaje jsou dostupné pod tímto hypertextovým odkazem: Seznam správců.

 

2. Jaký je účel a právní základ zpracování Vašich osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme za následujícími účely:

- K vyřízení Vaší žádosti finančního produktu, který nezávazně poptáváte, a to za účelem předání dalších informací o takovém finančním produktu a případného předložení nabídky na sjednání smlouvy o poskytnutí takového finančního produktu: Vaše osobní údaje naše společnost zpracovává za účelem vyřízení Vaší žádosti, abyste byl/a kontaktován/a některým z poskytovatelů nebo zprostředkovatelů finančního produktu, který nezávazně poptáváte, za účelem poskytnutí dalších informací o tomto produktu (zejména o podmínkách poskytnutí finančního produktu, informací o poskytovateli finančního produktu apod.) a ohledně případné nabídky na sjednání smlouvy o poskytnutí takového finančního produktu (zejména smlouvy o spotřebitelském úvěru). (Poskytovatelé a zprostředkovatelé dle Seznamu správců dále jen jako „Poskytovatelé“.)

 

Toto zpracování může být kdykoliv na Vaši žádost ukončeno. K jinému účelu můžeme Vaše osobní údaje použít pouze, je-li to nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo k ochraně práv či oprávněných zájmů naší společnosti (např. pro účely kontrolních nebo správních řízení apod.).

 

3. Jaké osobní údaje zpracováváme a odkud je získáváme?

A. K vyřízení Vaší žádosti

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou skutečně nezbytné ke stanovenému účelu, a které sami vyplníte do kontaktního formuláře umístěného u konkrétního finančního produktu na Portálu. Rozsah osobních údajů je určen jednotlivými Poskytovateli finančních produktů.

Zpracovávány jsou zejména kontaktní údaje, tj. jméno a příjmení, adresa, e-mail a telefon.

 

4. Jak Vaše osobní údaje zpracováváme a jaká opatření přijímáme k jejich ochraně?

Vaše osobní údaje naše společnost zpracovává elektronické formě. Přijímáme přitom bezpečnostní opatření, a to technická, mechanická i organizační, která zajišťují jejich ochranu tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům,

k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

 

5. Jaká máte v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům.

b) právo na opravu.

c) právo na výmaz.

d) právo vznést námitku.

 

6. Jak nás můžete kontaktovat?

Pro uplatnění svých práv se na nás můžete obrátit e-mailem zaslaným na adresu: info@chci-kredit.cz nebo písemně – dopisem zaslaným na adresu naší společnosti: Brokers Help s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108, 10100 Praha 10.

 

 

 

 

KONTAKTUJTE NÁS

V případě zájmu nás prosím kontaktujte emailem a my si s vámi dohodneme osobní setkání.

 

SPOLEČNOST:

Brokers Help s.r.o., Korunní 2569/108, 10100 Praha 10, CZ

IČ:

07857161

KONTAKTY:

Email: info@chci-kredit.cz, Tel.: 212 248 636

Společnost Brokers Help s.r.o. není poskytovatelem půjčky, nýbrž pouze zprostředkovatelem a správcem reklamních kampaní a této domény. Společnost Brokers Help s.r.o. je zastoupená jednatelem Jiřím Šípkem, který je vlastníkem registrace ČNB jako "Vázaný zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru".

 

Tyto Internetové stránky nejsou napojeny na automatizovaný systém na vyhledávání finančních služeb, a to konkrétně půjček, zápůjček, úvěrů nebo jiných obdobných finančních služeb. Všechny žádosti zájemců o finanční služby třetích osob – úvěrových společností jsou zpracovávány individuálně na základě poskytnutých údajů. Systém samostatně neposkytuje žádné finanční služby, pouze spojuje zájemce o finanční služby s úvěrovými společnostmi.

© 2019 Brokers Help s.r.o. All Rights Reserved    |    Obchodní podmínky